Talent & Motivatie Analyses (TMA)


“Vind, ontwikkel, begeleid en verbind talent met TMA”

 • Houd u zich bezig met of bent u verantwoordelijk voor het ontwikkelen, coachen of selecteren van mensen?
 • Bent u verantwoordelijk voor het optimaal en duurzaam inzetten van personeel of duurzame uitstroom van een uitkeringsgerechtigde?
 • Begeleid jij mensen naar (ander) werk?
 • Ben je voorstander van talentmanagement  en talentontwikkeling vanuit positieve psychologie?
 • Wilt u meer weten over de amplitieve benadering van HRM en loopbaanbegeleiding?
 • Weet u dat inzetten op gezondheid, vitaliteit, talent en bevlogenheid van mensen de beste insteek is voor succesvolle en duurzame inzetbaarheid (en minder uitval en verzuim)
 • Zoekt je handvatten hoe je jouw ‘Human Capital’ het best kunt begeleiden en waardoor medewerkers optimaal zullen functioneren en floreren in hun werk?
 • Houdt u zich bezig met het ontdekken, vinden, ontwikkelen en verbinden van uniek talent?

Dan attenderen ik u graag op de succesvolle TMA-methode die ik als TMA gecertificeerde coach en amplitiedeskundige HR-adviseur, kan inzetten in de loopbaancoaching, werving en selectie, outplacement en carrièrewissel.

Wat is de TMA methode en hoe werkt het?
De afkorting TMA staat voor Talent & Motivatie Analyse.
De TMA is een goede basis en kan in gezet worden voor persoonlijke loopbaanontwikkeling, maar ook bij HRM, talentmanagement en werving/selectie.
Deze methode uit de positieve psychologie is een positieve, waardevrije benadering die een concrete en talentgerichte basis biedt voor persoonlijke loopbaan begeleiding en het vinden, begeleiden ontwikkelen en (ver)binden van talent.

Wat meten we met een TMA-analyse?
In een TMA-analyse meten we 22 drijfveren en 44 talenten en krijgen we inzicht in de ontwikkelbaarheid van 53 competenties en de intrinsieke motivatie van de kandidaat.

De psychologie achter de TMA-methode is, dat onze drijfveren de bouwstenen zijn voor onze persoonlijkheid, en een grote invloed hebben op ons gedrag, onze ontwikkeling en onze ontwikkelmogelijkheden.
Drijfveren groeien uit tot een talent en een talent geeft een intrinsieke behoefte en motivatie aan.
Je krijgt hiermee niet alleen een beeld van wat mensen ‘kunnen’ (competenties en cognitieve capaciteiten) maar ook van wat mensen ‘willen’ (de invloed van drijfveren en talenten op motivatie en het ‘gedrag’)

De analyse op zich is digitaal en wordt per kandidaat persoonlijk begeleid.
De vragen kunnen op een afgesproken tijd in eigen omgeving,  op een passend moment en in eigen tempo worden ingevuld. Er is desgewenst ook een kortere test beschikbaar voor mensen met een korter concentratievermogen of lager opleidingsniveau.
De ervaring leert dat de digitale TMA-analyse gedeelte ongeveer 1à 1.5 uur in beslag neemt. Daarna volgt een uitgebreide bespreking die doorgaans 1 à 2 uur in beslag neemt.

De TMA rapportage
De door mij als gecertificeerd TMA-professional online afgenomen analyse, resulteert in een uitgebreide, persoonlijke rapportage (tekstueel en grafisch verslag van 17 A4tjes) die met de kandidaat persoonlijk wordt doorgenomen  en desgewenst als nog uitgebreider TMA-expert rapportage ook voor de betreffende loopbaanbegeleider en manager een goed onderbouwde handleiding vormt.
(zie voorbeeld van een TMA kandidaatsrapportage)

Waarin precies geeft de TMA analyse en de uitgebreide rapportage inzicht?

 • Emotionele Balans (eigenwaarde, ontzag, steunbehoefte, stress- en drukbestendig)
 • Motieven (aanziensbehoefte, afwisseling, ambitie,  uitdaging)
 • Sociale Talenten (conformeren, extraversie, hulpverlenen, sociale empathie, sociabiliteit, contact)
 • Beïnvloedende Talenten (dominantie, energie, actie, confrontatie, volharding)
 • Leidinggevende Talenten (besluiten nemen, onafhankelijk denken en handelen, verantwoording, leiderschap)
 • Organisatietalenten (doelgerichtheid, orde, structuur, pragmatisme)

En verder geeft de TMA rapportage ook inzicht plus handvatten in:

 • kwaliteiten en valkuilen
 • effectief communicatiegedrag
 • te vermijden communicatiegedrag
 • ideale werkomgeving en voorkeur in management
 • leer- en ontwikkelstijl

Welk resultaat en succes mag je van een TMA-gericht loopbaantraject verwachten?
Met de inzichten en rapportages voortvloeiend uit een TMA zul je mensen gerichter en succesvoller naar passend werk en optimaal functioneren kunnen begeleiden.
Indien werkzaamheden aansluiten bij persoonlijke drijfveren en talenten zal dat veelal als motiverend worden ervaren,  wat het functioneren, de motivatie en het werkgeluk zal bevorderen.
Zo werk je vanuit de positieve psychologie en een amplitieve benadering  aan het vinden, ontwikkelen en duurzaam inzetten van personeel.
Een win-win voor de kandidaat, de coach, de consulent, de casemanager èn de werkgever.

Samenvatting TMA en meer
Mijn naam is Gonda Postma (d’Raadgever) en ik ben amplitiedeskundige HR adviseur, coach in loopbaan- en talentontwikkeling en gecertificeerd TMA professional (persoonlijk en teams) . Lees meer…

Wat kan ik hierin voor u betekenen?
Ik ben u graag tot dienst voor een uitgebreide Talent en Motivatie Analyse.
De hieruit voortvloeiende uitgebreide rapportage geeft u inzicht en handvatten in drijfveren, talenten, motivatie, capaciteiten en competenties, gedrag, leerstijl, begeleidingsbehoefte en ontwikkelkansen.

U kunt mij bereiken via E: draadgever@gmail.com