Privacy Verklaring

Via deze site kunt u informatie tot u nemen, contact met ons opnemen of inschrijven voor een training, cursus, activiteit of coachingstraject.

Wij hechten grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van mensen die zich aanmelden voor een cursus, training, activiteit of coachingstraject.
Persoonlijke gegevens worden door ons met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.
Met onderstaande verklaring voldoen wij aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (AVG) stelt.

In deze verklaring staat beschreven hoe wij persoonsgegevens en gegevensbestanden registreren, verwerken en bewaren:

Schrijft u zich in voor een training, cursus, activiteit of coachingstraject dan word u gevraagd naar naam en mailadres en in sommige gevallen een telefoonnummer, adres, geboortedatum en bankrekeningnummer.
Deze gegevens slaan we op in onze database, om waar nodig of gewenst contact met u te kunnen opnemen over de cursus, training, activiteit of coachingstraject, dan wel over de betaling van het event waarvoor u zich heeft aangemeld.
Deze gegevens worden niet zonder uw toestemming doorgegeven aan anderen of andere instanties.
Wel kunnen er gegevens nodig zijn voor onze belastingaangifte, maar dan alleen naam, betaalgegevens en waarvoor u gebruik heeft gemaakt van de diensten van d’Raadgever.

Indien u zich aanmeldt voor een training- of coachingstraject word er, behalve bovenstaande gegevens en in onderling overleg, ook een rapportage bijgehouden en bewaard.
Ook dit ten alle tijden met uw toestemming en recht van inzage.
Deze rapportage is uiteraard alleen bestemd voor de trainer-coach en u als betreffende cliënt en kan desgewenst na afloop van het traject, in onderling overleg, door de cliënt worden meegenomen dan wel worden verwijderd.

Schrijf u zich in voor een nieuwsbrief, dan slaan we uw naam en mailadres op in onze database c.q. maillijst.
Bij iedere nieuwsbrief is ook de mogelijkheid om u uit te schrijven, waarna uw naam en gegevens uit onze database zullen worden verwijderd.

Voor vragen of opmerkingen aangaande deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met d’Raadgever via E: draadgever@gmail.com